TIN TỨC

Trang chủ > Tin tức > tiếp xúc, đối thoại của Thường trực huyện ủy Đak Pơ Với nhân dân trên địa bàn xã Hà Tam

tiếp xúc, đối thoại của Thường trực huyện ủy Đak Pơ Với nhân dân trên địa bàn xã Hà Tam

Ngày đăng bài: 02/10/2019
Nhân dân xã Hà Tam mong muốn huyện ủy Đak Pơ có nhiều Hội nghị  tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lắng nghe các ý kiến, kiên nghị và tâm tư, nguyên vọng của nhân dân hơn trong thời gian tới. 
Căn cứ kế hoạch số: 109-KH/HU, ngày 23/9/2019 của huyện ủy Đak Pơ về việc Về việc tiếp xúc, đối thoại của Thường trực huyện ủy Đak Pơ với nhân dân trên địa bàn xã Hà Tam.
Vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở thôn 1 – xã Hà Tam – Đak Pơ. Huyện ủy Đak pơ tổ chức tiếp xúc, đối thoại
  1. Thường trực huyện ủy Đak Pơ gồm:
  1. Đồng chí Ngô Khắc Ngọc – tinht ủy viên, Bí thư huyện ủy, CT. HĐND huyện.
  2. Đồng chí: Nguyễn trường -  Phó BT, Chủ tịch UBND huyện.
       3. Đại diên các phòng ban của huyện, lãnh đạo đảng ủy xã, UBND và các Ban ngành xã Hà Tam tham gia buổi tiếp xúc đối thoại.
       DSC_0012.JPG
  1. Đồng chí Ngô Khắc Ngọc – tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, CT. HĐND huyện. (bên phải)
  2. Đồng chí: Nguyễn Trường -  Phó BT, Chủ tịch UBND huyện (đồng chủ trì)
         Tại buổi làm việc Đ/c: Ngô Khắc Ngọc đã thông qua nội dung chương trình và mục của buổi tiếp xúc, đối thoại là để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng tiếp thu ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát, phản biện của nhân dân; kịp thời nắm bắt những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh để giải quyết hoặ đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, chính sách cho phù hợp.
DSC_0016.JPG
         Đồng chí Ngô Khắc Ngọc – tinht ủy viên, Bí thư huyện ủy, CT. HĐND huyện
thông qua nội dung, mục đích của hội nghị.

 
Đ/c Nguyễn Trường- PBT, CT. UBND huyện thông tin, phổ biến đến bà con nhân dân xã Hà Tam về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, những quy định của địa phương, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, các cấp nhằm tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần cũng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - văn hóa, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hôi, an toàn giao thông.
         - Trong buổi tiếp xúc, đối thoai  thường trực huyện ủy đã lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của  bà con nhân dân trong xã như:
         + Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, chợ, tuyến đường điện đường vào đồi thông Hà Tam tạo điều kiện bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thuận lợi trong phát triển nông nghiệp.
Cải tạo sữa chữa hệ thống hồ, đập đảm bảo nước để sản xuất nông nghiệp như: Hồ hà Tam, đập dâng suối cát.
        + Các chính sách hỗ trợ vay vốn sản xuất của nông dân nên xem xét thời gian thu hồi vốn  các trường hợp rủi ro do thai tai, dịch bệnh…và một số vấn đề hỗ trợ về thiên tai.
         Sau khi lắng nghe tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân đồng chí Nguyễn Truyền – CT. UBND huyện và đại diện các phòng ban có liên quan trả lời các ý kiến, kiến nghị của bà con, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc trong nhân. Kết thúc Buổi đối thoại đ/c Ngô khắc Ngọc – tỉnh ủy viên, BT huyện ủy, CT. HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND huyện, các Phòng, Ban của huyện và xã làm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh xãy ra trong thời gian đến, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân.
Anh Hùng


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275