TIN TỨC

Trang chủ > Tin tức > HĐND xã Hà Tam khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND xã Hà Tam khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng bài: 28/06/2020
HĐND xã Hà Tam khóa II, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 kỳ họp lần thứ X
     Sáng Ngày 26/6/2020, tại Hội trường xã Hà Tam, khai mạc kỳ họp lần thứ Mười HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2016- 2021.
      Chủ tọa kỳ họp bà Mai Thị Trung Bình – CT. HĐND và ông  Hoàng Trọng Huân – PCT. HĐND xã.
Về tham dự Kỳ họp có:
     - Ông: Nguyễn Hồng Sơn- PCT. HĐND huyện,
     - Ông: Lê Văn Châu- Bí thư Đảng ủy xã;
có 19/23 vị đại biểu HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp còn có trưởng các ngành đoàn thể, công chức chuyên môn UBND.
      Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Mai Thị Trung Bình – Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã, nêu rõ: Kỳ họp này nhằm đánh giá một cách toàn diện về tình hình kinh tế – xã hội của xã đã đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại trong 6 tháng đầu  năm 2020; đồng thời, thông qua nhiều nội dung quan trọng về nhiệm vụ kế hoạch còn lại 6 tháng cuối năm 2020. Với khối lượng công việc nhiều và tính chất quan trọng của Kỳ họp, bà Mai Thị Trung Bình đề nghị các đại biểu HĐND xã cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để Kỳ họp thành công tốt đẹp.
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành biểu quyết, thông qua 10  nghị quyết quan trọng. Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND xã đã bầu ông Nguyễn Công Thư – Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020- 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021, bầu bổ sung UVUBND đối với ông Đinh Suơ - Trưởng công an xã.
bb7115ab41867ba922ced5234f5a415d(1).jpg
Bà Mai Thị Trung Bình - PBT, CT. HĐND xã tặng hoa chúc mùng
ông Nguyễn Công Thư - Chủ tịch. UBND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021
     Tại kỳ họp đại biểu đã nghe Báo cáo của UBND xã về tình hình KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã  6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Tám. Báo cáo của thường trực HĐND xã về hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2020. Phương hướng  6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo của Ban kinh tế HĐND xã. Thông báo của UBMTTQ xã về xây dựng chính quyền, báo cáo tổng hợpBế mạc kỳ  bà Mai Thị Trung Bình - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị: UBND xã, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 mà Nghị quyết kỳ họp thứ Mời HĐND xã thông qua.UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu, quan tâm tháo gỡ khó khăn và giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
     Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ sáu, HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tờ trình của HĐND, UBND trình tại kỳ họp.
T/h. Anh Hùng


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275