Trang chủ > Tin tức > Hoạt động đơn vị > Tổng kết công tác năm 2019.

Tổng kết công tác năm 2019.

Ngày đăng bài: 13/12/2019
Chiều ngày 12/12/2019. UBND xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hương, nhiệm vụ năm 2020. Đ/c: Văn Doãn Diệu chủ tịch UBND xã cùng Đ/c: Nguyễn Văn Huỳnh phó chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị. có sự tham gia Đ/c: Cao Nhật Lam bí thư Đảng ủy xã, HĐND,UBMTTQVN cùng ban ngành đoàn thể xã, và cán bộ, công chức, trường học, trạm y tế xã và các bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn.
Trong năm 2019 chính quyền địa phương đã đạt được những kết quả đáng mừng trên mọi phương diện về kinh tế, văn hóa chính trị- xã hội. Tổng diện tích gieo trồng cả năm: 3.164,3/3.138ha đạt 100,83% so kế hoạch (KH), giảm 1,51% so với cùng kỳ (CK). Trong đó vụ Đông xuân 1.100,7/1.119ha đạt 98,36% so KH, giảm 2,84%CK:Vụ mùa 2.063,6/2.084ha đạt 99,02% so KH, giảm 3,04%CK. Tiến độ thu hoạch mía 680,1/680,1ha đạt 100%, thu hoạch mỳ 248,3/248,3ha đạt 100%. 
Tổng đàn gia súc: 3.126/3.177 con đạt 98,39% so KH giảm 3,93% so với cùng kỳ. Trong đó: Đàn bò: 1.925/1.920 con đạt 100,26% so với KH, tăng 2,68% so với cùng kỳ (trong đó đàn bò lai 1.785/1.815 đạt 98,34% so KH, chiếm 97,63% tổng đàn); Đàn trâu: 112/117con đạt 95,73% so KH giảm 5,16% so với cùng kỳ; Đàn heo: 1.089/1.140con đạt 95,52% so KH giảm 3,98% so với cùng kỳ.
* Giao thông: Tổ chức thi công và nghiệm thu đường giao thông nội đồng năm 2019 theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21/12/2017 với tổng chiều dài 21,75km cho các thôn An Định, Chí Công, Hiệp An, An Thuận, An Sơn, Hiệp Phú với tổng kinh phí thi công 261.442.000 đồng (trong đó Ngân sách huyện hỗ trợ 261.000.000 đồng; nhân dân đóng góp 442.000 đồng). Hiện nay đã thi công xong và nghiệm thu đường bê tông xi măng tại các thôn Hiệp Phú, An Thuận, Chí Công với chiều dài 454m, tổng kinh phí 436.471.000 đồng. Trong đó ngân sách xã 371.000.000 đồng, nhân dân đóng góp 65.471.000 đồng. Đang tiếp tục triển khai thi công hai tuyến đường bê tông xi măng thôn Hiệp Phú, An Thuận với chiều dài 588m tổng kinh phí 557.774.000 đồng. Trong đó ngân sách xã 474.108.000 đồng, nhân dân đóng góp 83.666.000 đồng. Tổ chức thi công và nghiệm thu 03 tuyến mương thôn Hiệp An, Hiệp Phú, Chí Công.
tong-ket-nam.jpg
Tổng thu ngân sách xã: 9.207.212.780/5.390.170.000 đồng đạt 170,81% so KH tăng 28,55 % so với cùng kỳ.
Trong đó: Thu cân đối 1.807.173.399/1.100.800.000 đồng đạt 164,17% so KH tăng 62,36% so với cùng kỳ.  
- Tổng chi ngân sách xã: 4.411.712.869/5.390.170.000 đồng đạt 83,99% so KH giảm 0,05% so với cùng kỳ.
- Tổng số nợ tiền thuế các loại 679.934.000 đồng. Trong đó: Nợ thuế không có khả năng thu hồi 522.832.000 đồng; Nợ thuế còn lại 157.101.000 đồng.
Kết thúc hội nghị Đ/c Cao Nhật Lam phát biểu chỉ đạo
 Cần tập trung phát triển sản xuất, cây trồng, chăn nuôi, dịch vụ. phấn đấu đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các cấp. Hơn nữa cần sự chung tay, đoàn kết của toàn bộ hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Ngoài ra còn quán triệt toàn thể cán bộ, công chức phải thực hiện nghiêm trách nhiệm đối với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân với tinh thần thực hiện "4 xin" .... 
Trang.nt

 


Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275