Trang chủ > Tin tức > Hoạt động đơn vị > Hội nghị học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020

Hội nghị học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020

Ngày đăng bài: 15/01/2020
Ngày 13/01/2020. Đảng ủy xã Cư An tổ chức hội nghị học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020. Đồng thời tổ chức quán triệt nghị quyết HĐND xã và khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng thời tổ chức tặng giấy khen Gia đình văn hóa năm 2019.


Chủ trì hội nghị là Đ/c: Cao Nhật Lam bí thư Đảng ủy xã, hội nghị tổ chức với sự tham gia hơn 130 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân. Hội nghị đã quán triệt những vấn đề cơ bản cần phải nắm và thực hiện học tập theo tấm gương, đạo đức, phong cách HCM.
lam-pb.jpgẢnh: Trang. NT
Với những cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị đạt những kết quả cao trong năm 2019. Những phần thưởng vô cùng xứng đáng dành cho những cá nhân, tổ chức, hộ gia đình đã đạt được trong năm 2019. Thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng địa phương ngày giàu mạnh.
 

chi-bo-khen-thuong.jpg
Chi bộ xuất sắc ( Ảnh: Trang.NT)

hoc-nghi-quyet.jpg
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

khen-thuo.jpg
trao-thuong.jpg
Trang.Nt

 


Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275