Trang chủ > Tin tức > Hoạt động đơn vị > Cư An- Tổ chức phòng chống dịch bệnh Covid-19

Cư An- Tổ chức phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng bài: 04/01/2020
Thực hiện chỉ thị 16/CP ngày 31/03/2020 của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Căn cứ công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cấp bác để phòng chống dịch Covid-19 treo chỉ thị 16/CT-TTg của thủ tướng chính phủ
Căn cứ công văn 454/VP-UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện Đak Pơ về việc đảm bảo tiến độ xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo điều hành trong thời gian thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND tỉnh Gia Lai.
Dưới sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền công tác phòng chống dịch được đẩy mạnh, tích cực. Với phương châm " Chống dịch như chống giặc", UBND xã phối hợp với Hội nông dân xã Cư An, Mặt trận tổ quốc xã đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như băng rôn, khẩu hiệu pano, bằng file tuyên truyền tự thu tự phát bằng loa lưu động đi từng ngõ, từng thôn để tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Trên tinh thần "Đến từng ngõ, gõ từng nhà" Hội đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt 5 điều: hạn chế ra ngoài, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang; rửa tay thường xuyên; vệ sinh nhà cửa và khai báo y tế.
tt2.jpg
Thực hiện tốt :"Hai tuần cao điểm sống khác" : Hãy ở nhà vì đất nước, vì gia đình, vì chính mình. Ban ngành đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền đến từng chi hội, từng nhà. Hội Phụ nữ tổ chức vận động may khẩu trang y tế, xà phòng cho hộ nghèo và cận nghèo. Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền khai báo y tế qua ứng dụng nCovi. Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức vận động ủng hộ phòng chống dịch, tất cả cán bộ, công chức nâng cao tinh thần tự giác, tuyên truyền thực hiện nghiêm các nội dung hướng dẫn phòng dịch.

 


Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275