Trang chủ > Giới thiệu > Hộp thư điện tử
Xác định phát triển kinh tế chủ yếu theo hướng nông nghiệp- thương mại  dịch vụ- công nghiệp, vì vậy tập trung chỉ đạo khai thác tiềm năng lao động và đất đai, ứng dụng khoa học vào sản xuất chăn nuôi, quy hoạch vùng trồng cây chuyên canh như mía, lúa, rau xanh ….Chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao. Chủ động trong sản xuất, chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh.
Phát triển đàn gia sức, gia cầm, Cư An là xã miền núi nằm về phía Đông của huyện Đak Pơ, được thành lập trước năm 1955. Từ năm 1975 trở về trước gọi là xã Tân Cư, sau năm 1975 đất nước giải phóng được đặt tên là xã Cư An. Xã Cư An có vị trí địa lý như sau: Đông giáp: xã thành An, phường An Bình - thị xã An Khê; Tây giáp: thị trấn Đak Pơ - huyện Đak Pơ; Nam giáp: xã Tân An - huyện Đak Pơ; Bắc giáp: xã Kong Lơng Khơng – huyện KBang. xã Cư An hiện tại có 87 hộ nghèo và 111 hộ cận  nghèo.
* Về kinh tế
          Với điểm xuất phát với nền nông nghiệp chủ yếu, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp. Từ khi có chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân được nâng lên. tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng hằng năm theo đúng định hướng với cơ cấu nông nghiệp- lâm nghiệp chiếm 40%, công nghiệp- xây dựng chiếm 26%, thương mại dịch vụ 34%. Thu nhập bình quân đầu người từ 13,2 triệu đồng/người/năm năm 2011 tăng lên 24,48 triệu đồng/người/năm năm 2015, tăng 11,28 lần so với năm 2011. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng chủ lực phù hợp với tình hình đất đai khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương áp dụng và các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây con cho năng suất cao. Nhờ vậy năm 2015 tổng diện tích gieo trồng đạt 3.389,05 ha, tăng 3,83 lần so với năm 2011, năng suất các loại cây trồng đều tăng; sản lượng lương thực có hạt năm 2011 đạt 4.808,7 tấn năm 2015 đạt 4.919 tấn tăng gấp 1,02 lần so với năm 2011.
         
Chăn nuôi thường xuyên tổ chức triển khai các dự án lai cải tạo đàn bò, để nâng cao sản phẩm thu hoạch từ chăn nuôi. Tính đến nay tổng số đàn bò 1.592 con, trong đó đàn bò lai chiếm 91,07%, đàn heo 780 con, đàn trâu 94 con, đàn dê 297 con, đàn gia cầm 11.792 con, số con đàn gia súc, gia cầm, hiện nay toàn xã

Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275