Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Văn hóa - Thể thao > Thủ tục xác nhận hộ liền kề đối với hộ kinh doanh Karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử

Thủ tục xác nhận hộ liền kề đối với hộ kinh doanh Karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử

Thẩm quyền giải quyết UBND xã
Lĩnh vực Xác nhận hộ liền kề đối với hộ kinh doanh
Karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND cấp xã
Trình tự thực hiện - Cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn; Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã .
- Công dân xuất trình giấy biên nhận và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thành phần hồ sơ - Đơn đề nghị xác nhận;
- Giấy chứng nhận về đảm bảo các điều kiện an ninh, trật tự;
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (hai)
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện - Cá nhân
- Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa công cộng.
- Thông tư số 69/2006/TT-BVH-TT ngày 28/8/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275