Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Văn hóa - Thể thao > Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Thẩm quyền giải quyết Chủ tịch UBND cấp xã.
Lĩnh vực Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.
 
Trình tự thực hiện - Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
+ Bước 2: Người đứng tên thành lập câu lạc bộ thể thao cơ sở nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 
Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
 . Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
 . Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
+ Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định công nhận, trường hợp không công nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do, nếu không đáp ứng các điều kiện thì phải trả lời bằng văn bản.
+ Bước 4: Nhận quyết định công nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. 
Thành phần hồ sơ - Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
(1) Quyết định thành lập;
(2) Danh sách Ban chủ nhiệm;
(3) Danh sách hội viên;
(4) Địa điểm luyện tập;
(5) Quy chế hoạt động.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí không
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Cơ quan thực hiện UBND xã Cư An
Đối tượng thực hiện tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý + Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.
+ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2007.
+ Thông tư số 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể thao cơ sở. Có hiệu lực từ ngày 25/01/2012./.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275