Trang chủ > Bộ TTHC cấp xã > Văn hóa - Thể thao
Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Công nhận Gia đình văn hóa Ủy ban nhân dân cấp xã/phường Ủy ban nhân dân cấp xã/phường Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa UBND cấp xã/phường UBND cấp xã/phường Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Chủ tịch UBND cấp xã. UBND xã Cư An Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở
Thủ tục xác nhận hộ liền kề đối với hộ kinh doanh Karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử UBND xã a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Xác nhận hộ liền kề đối với hộ kinh doanh
Karaoke, vũ trường, trò chơi điện tử
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội UBND xã
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275