Trang chủ > Thông báo > Thị xã An Khê công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thị xã An Khê công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Ngày đăng bài: 08/05/2019
Thị xã An Khê công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

Căn cứ Thông báo kết quả xét nghiệm số 781/TYV5-TH  ngày 03/8/2019    của Cơ quan thú y vùng V, ngày 03/8/2019, Chủ tịch UBND thị xã đã ký Quyết định số 1681/QĐ-UBND về việc Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai (số lợn buộc phải tiêu hủy là 13 lợn nái sinh sản, 14 lợn con 22 ngày tuổi và 20 lợn con 45 ngày tuổi).
dich-ta.pngdịch tả lợn 
          Quyết định công bố nêu rõ giới hạn vùng có dịch là phường An Bình; vùng dịch bị uy hiếp là xã Thành An và phường Tây Sơn; vùng đệm: gồm các xã, phường: An Phú, An Tân, Ngô Mây, An Phước, Song An, Cửu An,  Xuân An và xã Tú An. Trong thời gian có dịch, tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật cảm nhiễm với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ra, vào phường An Bình.
          Trước diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường An Bình, Chủ tịch UBND thị xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, Chủ tịch UBND phường An Bình chịu trách nhiệm thành lập và tổ chức hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; cắm biển báo vùng dịch, triển khai chống dịch theo đúng quy định. Phòng Kinh tế thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBND phường An Bình, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã triển khai công tác chống dịch, tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. UBND các xã, phường thuộc vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm phải chủ động và tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên động vật để xử lý kịp thời nếu dịch xảy ra. Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã kịp thời tham mưu cấp phát kinh phí đầy đủ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành./.
 
Bảo Trân 


Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275