Trang chủ > Thông báo > Đak Pơ – Nông dân chủ động tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế

Đak Pơ – Nông dân chủ động tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế

Ngày đăng bài: 04/08/2018
tóm tắt bài viết


Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275