CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Y tế - Giáo dục > Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với

Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Ngày đăng bài: 04/07/2018
Sáng ngày 03/7/2018, tại phòng họp UBND huyện, Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện Đak Pơ tổ chức họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2018. Đồng chí Nguyễn Trọng Thủy - Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện chủ trì cuộc họp.
IMG20180703080631.jpg

Tại cuộc họp, hội đồng thi đua - khen thưởng huyện đã nghe đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện thông qua các văn bản: Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng; Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Gia Lai quy định về thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; trên cơ sở kết quả phân loại cuối năm, đối chiếu với các chỉ tiêu đăng ký đầu năm. Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện thống nhất trình các cấp khen thưởng các danh hiệu và hình thức khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm 2018, cụ thể:
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận 428 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 47 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 15 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen cho 132 cá nhân, 06 tập thể.
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể (Trường Mẫu Giáo Sơn ca, Trường Tiểu học Ngô Quyền vfa Trường THCS Nguyễn Du) là đơn vị dẫn đầu các khối Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trong năm 2018; công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh đối với 02 cá nhân; công nhận Tập thể Lao động xuất sắc đối với  06  đơn vị và tặng Bằng khen cho 02 tập thể. 
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275