CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Y tế - Giáo dục > Gia Lai - sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

Gia Lai - sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

Ngày đăng bài: 12/05/2020
Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở Quyết định số 470/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai hướng dẫn khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh như sau.

 
DSCF3734.jpg
Đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học có 12 tuần để hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2019-2020 theo chương trình điều chỉnh nội dung dạy học ở học kỳ II của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết thúc học kỳ II trước ngày 10/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 31/7/2020.
Đối với giáo dục trung học cơ sở có 13 tuần để hoàn thành chương trình học kỳ II năm 2019-2020 theo chương trình điều chỉnh nội dung dạy học ở học kỳ II của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết thúc học kỳ II trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.  Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 31/7/2020.
Đối với giáo dục trung học phổ thông có 17 tuần để hoàn thành chương trình học kỳ II năm 2019-2020 theo chương trình điều chỉnh. Kết thúc học kỳ II trước ngày 11/7/2020 và kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông  từ ngày 8 đến ngày 11/8/2020.
Đối với giáo dục thường xuyên (trung học cơ sở và trung học phổ thông) có 13 tuần để hoàn thành chương trình học kỳ II năm 2019-2020 theo chương trình điều chỉnh.
Các cấp học hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trước ngày 15/8/2020.
                                   Lệ Thanh - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275