CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2011-

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2011-2016

Ngày đăng bài: 09/03/2015
Ngày 02/2015, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 86/QĐ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ.

Trên cơ sở Tờ trình số 06/TTr-HĐND ngày 25/02/2015 của Thường trực HĐND huyện Đak Pơ và Biên bản bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ ngày 12/02/2015 tại Kỳ họp thứ 12 (bất thường) HĐND huyện Đak Pơ khóa 2 - nhiệm kỳ 2011 - 2016, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ông Nguyễn Hồng Sơn là đại biểu HĐND huyện Đak Pơ, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
Trước đó, tại Kỳ họp thứ 12 (bất thường) HĐND huyện Đak Pơ khóa 2 - nhiệm kỳ 2011 - 2016, các đại biểu HĐND đã quyết nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND đối với bà Bùi Thị Thương do chuyển công tác khác.
Trịnh Duy Khoa - VP HĐND và UBND huyện.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275