CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Thanh tra huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Luật thanh tra, Luật kiếu nại, Luật tổ cáo, Luật tiếp công

Thanh tra huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Luật thanh tra, Luật kiếu nại, Luật tổ cáo, Luật tiếp công dân

Ngày đăng bài: 10/11/2015
Ngày 10/11/2015, Thanh tra huyện phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện tổ chức Hội nghị tập huấn các luật: Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. 

Tham gia lớp tập huấn có: công chức được phân công tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và  Chủ tịch UBND, UBMTTQVN, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, công chức được phân công tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo các xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Thanh tra huyện phổ biến một số nội dung cơ bản của các Luật: Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân.

Thu Sang- Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak PơCơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275