CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Tập huấn điều tra thu thập thông tin hộ gia đình có người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và điều

Tập huấn điều tra thu thập thông tin hộ gia đình có người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và điều tra thu thập đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

Ngày đăng bài: 02/03/2016
Ngày 01/3/2016 phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã triển khai tập huấn điều tra thu thập thông tin hộ gia đình có người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và điều tra thu thập đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 cho cán bộ Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội và điều tra viên của 73 thôn, làng, tổ dân phố của 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tap-Huan-ho-gia-đinh-nguoi-huong-BTXH,-ngheo,-can-ngheo.jpg

Trong thời gian một ngày, hơn 80 học viên là điều tra viên của 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được hướng dẫn cụ thể, chi tiết một số nội dung về phương pháp điều tra thu thập thông tin hộ có người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng; quy trình điều tra thu thập thông tin; hướng dẫn, thực hành lập "Danh sách hộ thuộc diện điều tra"; hướng dẫn, thực hành lập phiếu C1: thu thập thông tin hộ gia đình đang hưởng trợ cấp hay được trợ giúp xã hội hàng tháng và phương pháp điều tra thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo; cách thức ghi phiếu C; hướng dẫn tổng hợp báo cáo, nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra...
Mục đích của công tác tập huấn lần này nhằm góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
 Trước đó, ngày 24/02/2016, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tập huấn cho gần 20 người là Phó Chủ tịch UBND và cán bộ Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh xã hội các xã, thị trấn trên địa huyện về công tác điều tra thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Tại lớp tập huấn, cán bộ tham dự tập huấn được hướng dẫn các văn bản quy định về việc triển khai, phương pháp điều tra thu thập thông tin, kiểm tra đánh giá kết quả điều tra thu thập thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ và nghĩa trang liệt sĩ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN; mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ. Từ đó, góp phần phục vụ công tác quản lý thông tin liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý thống nhất trên toàn tỉnh và góp phần thực hiện tốt công tác người có công theo quy định.
Tin và ảnh: Trịnh Duy Thái (Phòng LĐ-TB&XH huyện)


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275