CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động - Thương binh và xã hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động - Thương binh và xã hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày đăng bài: 06/01/2017
Sáng ngày 06/01/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Kpă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo Hội nghị; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh và 17 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

15873466_835896726550194_5475722089431690448_n.jpg

Theo báo cáo năm 2016, công tác Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như công tác giải quyết việc làm mới cho lao động đạt 101,2% KH, (trong đó: giải quyết việc làm trong nước 23.462 người, thông qua xuất khẩu lao động 1.361/1.300 người, đạt 104,6% kế hoạch); công tác tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động tiếp tục được thực hiện tốt; công tác quản lý nhà nước về dạy nghề được chú trọng, tập trung các giải pháp nâng cao chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016; hoàn thành công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020; kết quả số hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 là 64.087 hộ, chiếm tỷ lệ 19,71%; số hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 là 23.729 hộ, chiếm tỷ lệ 7,3%. Công tác chăm lo đời sống, giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng tiếp tục được triển khai đồng bộ, kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả…
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế: công tác rà soát, thống kê và báo cáo số liệu các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội đề xuất hỗ trợ chưa thật chặt chẽ, còn sai sót nhiều; chỉ tiêu đào tạo nghề chưa đạt kế hoạch; việc bố trí kinh phí của các địa phương cho công tác trẻ em còn hạn chế nên chưa triển khai được nhiều hoạt động dành cho trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các đơn vị trực thuộc, các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng còn chậm; phiếu tự kiểm tra việc chấp hành luật lao động của các doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm túc, chưa tự giác kiểm tra theo phiếu thanh tra gửi đến doanh nghiệp…
Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2016, đồng thời nhấn mạnh: Với những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đặt ra trong năm 2017, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung các giải pháp tạo nhiều việc làm cho người lao động, đặc biệt là công tác xuất khẩu lao động; tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp tuyển dụng lao động là người dân tộc thiểu số vào làm việc; duy trì tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tuyển sinh đào tạo Trung cấp nghề, sơ cấp nghề, dạy nghề cho lao động nông thôn đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Đối với công tác chăm sóc người có công, cần tập trung hoàn thành chương trình hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở trước ngày 30/5/2017 để xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng…
Nhân dịp này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho 03 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Lao động - Thương binh và Xã hội.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275