CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Lao động - Thương binh và xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Lao động - Thương binh và xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng bài: 29/07/2019
Sáng ngày 29/7/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Lao động - Thương binh và Xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì Hội nghị.
67590752_2282678651767683_595117514711629824_n.jpg

Trong 6 tháng đầu năm, công tác Lao động - Thương binh và Xã hội đã đạt được những kết quả tích cực: Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu được giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Số lao động được tạo việc làm 6 tháng đầu năm đạt 54,84% KH, tăng 10,11% so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 33,49%, tăng 0,49% so với năm 2018; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện; công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tiếp tục được chú trọng. công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định đã góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội chung của tỉnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Các địa phương chưa có giải pháp tích cực để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị đuối nước và trẻ em bị xâm hại; công tác giải quyết hồ sơ cho đối tượng người có công chưa dứt điểm; công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gặp nhiều khó khăn do công tác phân luồng học sinh còn hạn chế. Chỉ số đào tạo lao động bị giảm 0,55 điểm …
Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của toàn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong 06 tháng đầu năm 2019, đồng thời đồng chí nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm như: Tập trung giải quyết việc làm mới cho 11.605 lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 655 người; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác điều tra thu thập thông tin cung - cầu lao động; công tác giáo dục nghề nghiệp; công tác người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội; phấn đấu cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,04% và hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ làm nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới…         
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275