CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2020

Ngày đăng bài: 09/01/2021
Chiều ngày 08/01/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo năm 2020. Đồng chí Bùi Thị Thương - Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Phòng Dân tộc kiêm Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đồng chủ trì Hội nghị.
z2269170820274_b744a4fa903a05f98eb69d20a6b57bed.jpg

Năm 2020, được sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và nỗ lực, cố gắng vươn lên của người nghèo nên công tác giảm nghèo của huyện đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đề ra... Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS đã tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư theo tiêu chí nông thôn mới. Năm 2020, từ dự án Chương trình 135 đã hỗ trợ hơn 3.591 triệu đồng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ hơn 953 triệu đồng phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tốc độ giảm nghèo tuy đạt kết quả nhưng vẫn còn hộ tái nghèo; hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước; chưa chủ động vươn lên thoát nghèo; trình độ dân trí còn thấp, khó tiếp cận được với các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất, đời sống... Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 458 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,12%, giảm 1,88% so với năm 2019; có 1.023 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 9,19%.
Tại Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp để khắc phục các tồn tại, khó khăn và thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo năm 2020; đồng thời, yêu cầu các cấp, các ngành cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để thực hiện hiệu quả công tác này; trong thời gian chờ các chính sách mới có hiệu lực, cần tiếp tục quan tâm, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người nghèo. Bên cạnh đó, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tập trung các nguồn lực, lồng ghép các chương trình để thực hiện giảm nghèo; các địa phương tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo trong xây dựng và thực hiện Chương trình giảm nghèo, coi công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.
z2269185133113_1e1c97964b24a5974e39f41c917f1ada.jpg
Nhân dịp này, UBND huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020.
                             Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275