CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 26/09/2016
Thực hiện Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm ban hành kèm theo Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQH13 ngày 13/6/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, ngày 23/9/2016 tại Hội trường TAND huyện, Thường trực HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 chủ trì, phối hợp với Chánh án TAND huyện và Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị toàn thể Hội thẩm để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân.

anh-4.JPG

Chủ trì Hội nghị có: ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Bùi Tứ Hải - Chánh án TAND huyện. Tham dự Hội nghị còn có 13/18 Hội thẩm nhân dân huyện.
Tại Hội nghị, ông Bùi Tứ Hải giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện, các đại biểu thống nhất thông qua danh sách nhân sự gồm: ông Nguyễn Trung Quý - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện được giới thiệu bầu giữ chức vụ Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân, ông Lê Trọng Kỳ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng được giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND huyện.
Kết quả bầu cử, ông Nguyễn Trung Quý đã trúng cử chức vụ Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân với 13/18 phiếu đồng ý, tỷ lệ  72,2%; ông Lê Trọng Kỳ đã trúng cử chức vụ Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân với 13/18 phiếu đồng ý, tỷ lệ  72,2%. 
Thay mặt những người trúng cử, ông Nguyễn Trung Quý - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Đoàn hội thẩm nhân dân của TAND huyện phát biểu, hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo Đoàn Hội thẩm, cùng Đoàn Hội thẩm thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; xây dựng Quy chế hoạt động; phối hợp trong việc tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng những quy định mới của pháp luật và các thông tin cần thiết để các vị Hội thẩm nắm bắt, vận dụng vào thực tiễn xét xử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp và công tác thực thi pháp luật tại huyện nhà.
Thay mặt Chủ tọa Hội nghị, ông Bùi Tứ Hải phát biểu chúc mừng các vị Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân vừa trúng cử, đồng thời thông tin một số nội dung liên quan đến công tác của Đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND huyện.
Trịnh Duy Khoa – Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275