CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > An Thành tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong

An Thành tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong

Ngày đăng bài: 22/08/2016
Chiều ngày 19/8, Ban Liên lạc Cựu thanh niên xung phong xã An Thành đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong xã An Thành lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

image2-(2).JPG

Hội cựu thanh niên xung phong xã An Thành, tiền thân là Ban liên lạc cựu thanh niên xung phong xã An Thành, được thành lập năm 2009. Khi ấy chỉ có 5 đến 7 hội viên. Từ khi thành lập đến nay, Ban vận động thành lập Hội cựu thanh niên xung phong xã đã tiến hành điều tra, nắm rõ số lượng, nơi cư trú của các cựu thanh niên xung phong qua các thời kỳ, đồng thời vận động tham gia vào hội. Hiện hội có 35 hội viên, trong đó có 7 hội viên là cựu thanh niên xung phong chống mỹ cứu nước, 26 hội viên là cựu thanh niên xung phong thời kỳ xây dựng kinh tế sau ngày 30/4/1945, và 2 người là cựu thanh niên xung phong thời kỳ Bảo vệ Tổ quốc sau ngày 30/4/1975.
Đại hội lần thứ nhất Hội Cựu Thanh niên xung phong xã An Thành lần này nhằm thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung như xây dựng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của hội, tiêu chuẩn hội viên, xây dựng cơ cấu bộ máy của hội.
Theo đó, Hội Cựu thanh niên xung phong xã An Thành được thành lập và hoạt động trên nguyên tác Tự nguyện, dân chủ, hiệp thương, đồng thuận nhằm tập hợp các hội viên vào mái nhà chung, khơi dậy và phát huy truyền thồng cách mạng, truyền thống thanh niên xung phong trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên, đặc biệt là các hội viên có hòa cảnh khó khăn.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành hội gồm 5 người, Ban thường trực hội gồm 3 người. Và bầu ông Vương Minh Tiến, nguyên là Trưởng Ban liên lạc cựu thanh niên xung phong xã An Thành làm chủ tịch hội.
                                                                   Nguyễn Hiền: Đài TT-TH huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275