CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Đak Pơ mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 3 năm 2015

Đak Pơ mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 3 năm 2015

Ngày đăng bài: 11/11/2015
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đak Pơ vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 3 năm 2015 cho hơn 80 quần chúng ưu tú của các TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện. 

Trong thời gian học tập từ ngày 26/10 đến 05/11, các học viên  đã được nghiên cứu các chuyên đề chính như: khái quát lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nghiên cứu các chuyên đề về giáo dục đạo đức cách mạng...

tong-ket-lop-boi-duong-Dang-(1).jpg
 
Sau thời gian học tập đã có 71 học viên được viết bài thu hoạch. Trong đó, 100% học viên đều đạt yêu cầu, loại giỏi chiếm 29%; loại khá 34% còn lại là loại trung bình. Kết quả trên mới chỉ là bước đầu, là điều kiện cần; để được đứng vào hàng ngũ của Đảng yêu cầu mỗi học viên phải tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức…
                                                                  Tuyết Mai: Đài TT - TH Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275