CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Cải cách hành chính > UBND huyện tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chỉ số cải cách hành chính năm 2021

UBND huyện tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Ngày đăng bài: 24/05/2022
Chiều ngày 24/5/2022, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm chỉ số cải cách hành chính của huyện năm 2021 và phát động Cuộc thi Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022.

z3445961155487_d2f0b24dbb68c30ac081eaf3d073aae1.jpg

Theo kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh, năm 2021 tổng số điểm chỉ số cải cách hành chính của huyện Đak Pơ là 75,26/100 điểm, xếp thứ 06/17 huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh, giảm 04 bậc so với năm 2020. Trong đó, qua điểm thẩm định của tỉnh, huyện có 20 tiêu chí, 27 tiêu chí thành phần đạt điểm tối đa, số điểm đạt được là 47,33/64 điểm và có 01 tiêu, 17 tiêu chí thành phần mất điểm, số điểm bị mất là 16,67/64 điểm; điểm qua điều tra xã hội học đạt 27,94/30 điểm; điểm thưởng 01/06 điểm; điểm trừ 01/08 điểm. Nguyên nhân bị mất điểm có cả chủ quan và khách quan, như: Việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính chưa được quan tâm thực hiện; vẫn còn tình trạng hồ sơ giải quyết trễ hẹn; việc lập hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định thủ tục hành chính; một số cơ quan có cơ cấu lãnh đạo quản lý so với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa hợp lý; công tác bổ nhiệm lại lãnh đạo, quản lý chưa đảm bảo quy định; xử lý văn bản trên môi trường điện tử, ký số trên văn bản điện tử thực hiện chưa đầy đủ, chưa đúng quy định; công tác số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực vướng mắc trong triển khai hạ tầng kỹ thuật nên chưa thể thực hiện ngay; một số cán bộ, công chức cấp xã, huyện chưa đạt chuẩn; việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa đáp ứng yêu cầu do điều kiện hạ tầng công nghệ và khả năng tiếp cận của người dân còn thấp;...
Tại Hội nghị, đại biểu tập trung đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2021, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện trong thời gian đến.
 
z3445961157606_72f96312285cd2e720f4a0aba3ca343d.jpg

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung, thủ tục hành chính nói riêng; chủ động tham mưu UBND huyện những giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế của huyện qua kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trường - UBND huyện đã phát động Cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính của huyện năm 2022. Cuộc thi bắt đầu lúc 16h00, ngày 24/5/2022 và kết thúc lúc 16h00 ngày 09/6/2022. Hình thức thi trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử của huyện Đak Pơ hoặc theo mẫu phiếu gửi Ban Tổ chức Cuộc thi.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275