CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Cải cách hành chính > Chuyên mục: Cải cách hành chính (Truyền hình Gia Lai)

Chuyên mục: Cải cách hành chính (Truyền hình Gia Lai)

Ngày đăng bài: 03/02/2021
 
Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính -  Bộ phận Một cửa Đak Pơ
 

Nguồn: gialaitv.vn


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275