CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Cải cách hành chính > Huyện Đak Pơ xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Huyện Đak Pơ xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng bài: 16/03/2021
 
Ngày 16/3/2021, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 158/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 

 
Tại Quyết định, UBND tỉnh đã phê duyệt và công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 của 20 sở, ban, ngành tỉnh, theo đó: Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ nhất với tổng điểm 95,53; Sở Tài chính 90,88 điểm; Sở Khoa học và Công nghệ 89,80 điểm; Sở Giao thông Vận tải đạt 89,59 điểm; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 89,09 điểm; Sở Kế hoạch và Đầu tư 88,85 điểm; Sở Nội vụ 88,49 điểm; Sở Tư pháp 88,45 điểm; Sở Xây dựng 87,58 điểm; Sở Công thương 85,53 điểm; Sở Ngoại vụ 85,23 điểm; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 84,75 điểm; Sở Tài nguyên và Môi trường 83,17 điểm; Thanh tra tỉnh 82,35 điểm; Văn phòng UBND tỉnh 81,41 điểm; Ban Dân tộc 80,36 điểm; Sở Y tế 80,12 điểm; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 77,82 điểm; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 76,86 điểm; Sở Giáo dục và Đào tạo 72,42 điểm.
Cùng với đó, 17 địa phương trên địa bàn tỉnh xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính, cụ thể: UBND thành phố Pleiku dẫn đầu với 81,31 điểm; UBND huyện Đak Pơ 81,14 điểm; UBND huyện Ia Grai 80,48 điểm; UBND huyện Chư Pưh 80,17 điểm; UBND huyện Ia Pa 80,05 điểm; UBND thị xã An Khê 80,03 điểm; UBND huyện Mang Yang 79,91 điểm; UBND huyện Đak Đoa 79,72 điểm; UBND huyện Kbang 78,67 điểm; UBND huyện Chư Sê 78,64 điểm;  UBND huyện Phú Thiện 77,56 điểm; UBND huyện Kông Chro 76,75 điểm;  UBND huyện Đức Cơ 75,65 điểm; UBND thị xã Ayun Pa 75,41 điểm;  UBND huyện Chư Păh 75,40 điểm; UBND huyện Chư Prông 75,22 điểm; UBND huyện Krông Pa 70,79 điểm.
UBND tỉnh yêu cầu, căn cứ chỉ số cải cách hành chính năm 2019, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quát triệt, đánh giá, rút kinh nghiệm; có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp theo.
 
 
Lệ Thanh


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275