CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Cải cách hành chính > Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021

Ngày đăng bài: 30/12/2021
Chiều ngày 29/12/2021, UBND huyện Đak Pơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021. Ông Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 
h3.jpg

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Thủy - Trưởng phòng Nội vụ đã thông qua tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; theo báo cáo, năm 2021 UBND huyện đã có Quyết định số 938/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, qua đó đã phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách các nội dung, công việc cải cách hành chính, tạo cơ sở để việc phối hợp tham mưu chỉ đạo, quản lý thực hiện các nội dung cải cách hành chính được thuận lợi, hiệu quả. Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính từ huyện đến xã đã được tập trung quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và có những chuyển biến tích cực và đã đem lại những kết quả nhất định, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, hoàn thiện hệ thống thể chế, tạo bước chuyển biến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chếnhư: Còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ không đúng nơi quy định; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn có giảm nhưng vẫn còn; số lượng tham gia giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 còn thấp; công tác cập nhật, rà soát các quy trình ISO theo các thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung tại các cơ quan đôi lúc chưa chủ động, kịp thời; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính  còn hạn chế….
Cũng tại Hội nghị, các cơ quan đã có 04 tham luận liên quan đến thực trạng công tác CCHC của huyện; nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn và đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác kiểm soát TTHC; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng công tác CCHC; vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác CCHC; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC…. Lấy ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của huyện.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; thảo luận dân chủ, xem xét các vấn đề một cách khách quan, sát thực tế, các cơ quan, đơn vị đã thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp công tác cải cách hành chính năm 2022, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của huyện.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính năm 2021. Đồng thời nhấn mạnh, để bảo đảm hoàn thành toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2022, các ngành, các cấp cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn nữa trên tất cả 6 lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; phát huy tinh thần trách nhiệm; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế để đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.
Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021.
Thư Thái - Phòng Nội vụ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275