CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Cải cách hành chính > Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022”

Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022”

Ngày đăng bài: 18/05/2022
Ngày 11/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2022”.

Cuộc thi nhằm mục đích thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính, góp phần từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Nội dung cuộc thi xoay quanh các quy định của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong công tác cải cách hành chính; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; các nội dung có liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; việc tổ chức thực hiện và kết quả cải cách hành chính của huyện Đak Pơ và tỉnh Gia Lai trong thời gian qua. Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, công dân từ 18 tuổi trở lên.
Cuộc thi được tổ chức bằng 02 hình thức: Thi trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử của huyện Đak Pơ (https://dakpo.gialai.gov.vn/kkk/Cuoc-thi-truc-tuyen.aspx) hoặc người tham gia dự thi in mẫu phiếu ra giấy khổ A4 và điền các thông tin trả lời theo mẫu phiếu gửi Ban Tổ chức Cuộc thi. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 24 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 09 tháng 6 năm 2022.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân biết, tham gia Cuộc thi.
Cao Thị Thư Thái- PNV
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275