CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Pháp luật đời sống > Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Ngày đăng bài: 09/11/2018
Sáng ngày 8/11/2018, tại Hội trường UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đak Pơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phối hợp với phòng Tư pháp huyện tổ chức tọa đàm hưởng ứng ngày pháp luật năm 2018 với chủ đề "Vai trò của Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ với pháp luật trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện".
toa-dam-ngay-phap-luat-1.jpg

Dự Tọa đàm có 35 đại biểu là lãnh đạo UBND, Hội LHPN, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn, chủ nhiệm các CLB "Phụ nữ với pháp luật"
Tại buổi Tọa đàm đã ôn lại Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; công tác tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; Vai trò của các CLB phụ nữ với pháp luật trong công tác tuyên truyền, phổ biến dáo dục pháp luật; kết quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của CLB phụ nữ với pháp luật trong thời gian qua.
Thực hiện theo chủ đề do Bộ Tư pháp hướng dẫn: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Các đại biểu dự tọa đàm đã thảo luận, trao đổi về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB Phụ nữ với pháp luật; thực hiện học tập, tìm hiểu pháp luật làm sao để trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật.
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn huyện Đak Pơ, tại buổi tọa đàm, hai cơ quan Phòng Tư pháp, Hội LHPN huyện đã ký kết kế hoạch liên tịch nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB phụ nữ với pháp luật trên địa bàn huyện.
Phạm Thúy -Hội LHPN huyện Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275