CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016

UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016

Ngày đăng bài: 28/11/2016
Sáng ngày 26/11/2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Tham dự hội nghị, tại đầu cầu UBND tỉnh, có đồng chí Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Tại đầu cầu huyện có đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện; các thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, năm 2016 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều thực hiện đạt ở mức cao; tổng sản phẩm ước đạt 36.362,5 tỷ đồng, tăng 7,48% so với cùng kỳ năm 2015; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả tích cực; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp được tập trung đầu tư theo hướng phát triển bền vững, giá trị sản xuất ước đạt 24.524 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tổng nguồn vốn huy động và cho vay ngân hàng tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 3.541,8 tỷ đồng, đạt 103,7% dự toán do HĐND tỉnh giao; đã thực hiện quản lý, điều hành ngân sách đúng quy định; giá cả thị trường ổn định; xuất khẩu thuận lợi, kim ngạch xuất khẩu tăng 29% so với cùng kỳ; các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ kịp thời; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm, có bước phát triển; công tác cải cách hành chính có nhiều cải thiện, chỉ số cải cách hành chính năm 2015 tăng vượt bậc, đứng đầu khu vực Tây Nguyên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Năng lực, sức cạnh tranh của đại đa số doanh nghiệp của tỉnh còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa được chú trọng, chưa đồng bộ; hạn hán xảy ra trên diện rộng trong thời gian dài đã ảnh đến sản xuất và đời sống của người dân; công tác quản lý bảo vệ rừng còn buông lỏng ở một số địa phương; nợ đọng thuế lớn; công tác giải ngân một số dự án chậm; việc kinh doanh hàng đa cấp, tiền ảo diễn biến phúc tạp. Giáo dục, y tế vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; công tác quản lý hoạt động báo chí và việc phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí còn hạn chế dẫn đến một số bài báo đăng tải, phản ánh thông tin chưa chuẩn xác, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân; phát triển du lịch chưa xứng với tiềm năng; tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa bền vững.
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban ngành trong năm 2017: Cần tích cực rà soát công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi trong thu hút đầu tư; tăng tính chủ động trong việc phối hợp công tác; đặc biệt cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết xử lý những cán bộ, cá nhân nào gây nhũng nhiễu, khó khăn trong thực thi công vụ. Tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách; tiếp tục quan tâm việc xây dựng nông thôn mới, phát triển Hợp tác xã; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất;  phải có quy hoạch, kế hoạch cụ thể, xây dựng chương trình hành động cụ thể đối với từng chỉ tiêu. Tập trung giải quyết những khiếu nại, bức xúc của công dân, không để những vụ việc kéo dài; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.… Trong năm 2017, phải làm thế nào để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo sức bật trong thực hiện nhiệm vụ và lấy đó làm tiền đề cho những năm tiếp theo.
                                 Lệ Thanh - Văn phòng HĐND và UBND huyện.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275