CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt được bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Đak Pơ khóa III, n

Phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt được bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 26/07/2016
Ngày 04/7/2016, Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đến nay, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản phê chuẩn kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

Dai-bieu-bieu-quyet-thong-qua-NQ-(1).JPG

Ngày 13/7/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Khắc Ngọc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa III đối với ông Đinh Kíp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và ông Nguyễn Hồng Sơn - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa II.
Ngày 20/7/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 703/QĐ-UBND phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016; Đồng thời phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Trọng Thủy và ông Huỳnh Văn Hơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2011-2016.
                                       Lệ Thanh - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275