CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 2 năm 2016

Khai mạc lớp bồi dưỡng kết nạp đảng đợt 2 năm 2016

Ngày đăng bài: 23/11/2016
Ngày 21/11, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đak Pơ đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới đợt 2 năm 2016 cho hơn 90 quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

15152335_849424625191983_1800979398_o-(1).jpg

Trong thời gian học tập từ ngày 21/11 đến 01/12, các học viên sẽ được học các chuyên đề lý luận chính trị cơ bản như: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH;  Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thời kỳ mới, truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam.
Việc tham gia lớp học sẽ giúp các học viên xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao hơn nữa niềm tin vào đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua đó, mỗi học viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được tổ chức viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.        
                                                                   Tuyết Mai: Đài TT – TH Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275