CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2016 tại Huyện ủy Đak Pơ

Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2016 tại Huyện ủy Đak Pơ

Ngày đăng bài: 16/11/2016
Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2016, Cụm thi đua số 1 ngành tuyên giáo tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2016 tại Huyện ủy Đak Pơ.

20161115_110418-(3).jpg
Ảnh: Đồng chí Lê Phan Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Phan Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tham dự Hội nghị còn có đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Pơ; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng, các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện ủy, thị ủy: Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, An Khê, K’Bang và Kông Chro.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nhuần - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ đại diện cho đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 đánh giá tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Cụm. Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến phát biểu của các đơn vị thành viên trong Cụm, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo, góp phần xây dựng phong trao thi đua của Cụm ngày càng mạnh.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Phan Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số 1 trong năm qua, đồng thời cũng đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đau phát huy kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2017 như:
- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng, khoa giáo. Tập trung tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai học tập, quán triệt, phổ biến và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Nghiên cứu, đổi mới phương thức truyển đạt nhằm nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Chị thị, Nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là ở cơ sở;
- Chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết của các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập Chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;
- Tăng cường thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử phong trào, lịch sử truyền thống cách mạng ở địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 25/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai….
Hội nghị cũng đã thống nhất bình chọn và suy tôn Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua số 1, đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 03 đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy K’Bang, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện K‘Bang, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đak Pơ; thống nhất bình chọn Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kông Chro làm Cụm phó Cụm thi đua ngành tuyên giáo năm 2017. Đại diện đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 ngành tuyên giáo năm 2016, đồng chí Phạm Văn Nhuần tiến hành bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng cụm thi đua năm 2017 cho đại diện đơn vị Ban Tuyên giáo Thị ủy An Khê.
 
                                                           Trương Thị Trúc Hà - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275