CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Hội Khuyến học huyện sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020

Hội Khuyến học huyện sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng bài: 16/07/2020

Chiều ngày 15/7/2020, Hội khuyến học huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Lê Thị Oanh - Chủ tịch Hội khuyến học huyện chủ trì Hội nghị.


109716187_2419897058303576_5459987157382687536_n-(1).jpg

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Hội Khuyến học huyện đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt đầy đủ các văn bản của các cấp liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài; kiện toàn củng cố các cơ sở hội để hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Đề án về xây dựng các mô hình điểm về gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, qua đó có 4.289 hộ gia đình, 08 dòng họ, 25 cộng đồng và 25 đơn vị đăng ký thực hiện; phối hợp tổ chức 07 lớp dạy nghề cho 527 học viên; hướng dẫn Hội Khuyến học các xã kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện hồ sơ công nhận cộng đồng học tập cấp xã… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn có những khó khăn, tồn tại như: Việc vận động quỹ, hội phí khuyến học còn nhiều khó khăn; các cơ quan, đơn vị chưa thành lập Ban khuyến học; phát triển hội việc còn chậm.
Tại Hội nghị các đại biểu tập trung bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các giải pháp để thực hiện tốt công tác khuyến học trong thời gian đến. Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Thị Oanh - Chủ tịch Hội khuyến học huyện nhấn mạnh một số nội dung sau: Hội Khuyến học các cấp tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến cán bộ, hội viên và nhân dân. Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập. Vận động thành lập Ban khuyến học ở các cơ quan, đơn vị. Quan tâm phát triển hội viên. Tiếp tục vận động ủng hộ Qũy khuyến học và làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.
 
112891258_2419897001636915_46470739685921840_n.jpg
Nhân dịp này, Hội Khuyến học huyện đã trao Bằng khen của Hội Khuyến học Trung ương cho 01 tập thể và 02 cá nhân; Giấy khen của Hội khuyến học tỉnh cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019.
                                             Lệ Thanh


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275