CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013 - 2019

Giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013 - 2019

Ngày đăng bài: 10/10/2019
Trong thời gian 02 ngày, ngày 07, 08/10/2019, Đoàn Giám sát do đồng chí Trần Vi Tình, Phó Bí thư Huyện Đoàn làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2013 - 2019 tại 03 xã Tân An, Cư An, An Thành và thị trấn Đak Pơ. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN và các đoàn thể huyện, phòng Nội vụ, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội.
h1.jpg
Buổi giám sát tại UBND xã Tân An
 
Nội dung giám sát liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh Gia Lai; công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách có liên quan đến công tác thanh niên; việc ban hành các văn bản, kế hoạch cụ thể hóa các chỉ tiêu chiến lược phát triển thanh niên thời gian qua và giai đoạn đến năm 2020. Tình hình thanh niên và công tác quản lý thanh niên tại địa phương. Việc triển khai thực hiện chương trình học nghề và tạo việc làm cho thanh niên.
 
h2.jpg
Buổi giám sát tại UBND xã Cư An
 
Qua công tác giám sát, Đoàn giám sát đã phân tích, đánh giá những mặt làm được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; qua đó, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh niên trong thời gian tới; kịp thời chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác thanh niên trên địa bàn; tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn từ các chương trình, dự án để phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, quan tâm thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu trong Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2013 – 2020 tại địa phương.
 
                                                Xuân Dũng - Huyện đoàn Đak Pơ
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275