CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm 2016

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm 2016

Ngày đăng bài: 12/08/2016
Sáng ngày 03 tháng 8 năm 2016, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chí trị huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho gần 600 đồng chí là cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn huyện. Lớp thứ nhất dành cho Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn các Trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; giáo viên bộ môn giảng dạy giáo dục công dân tại các trường học; cán bộ giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện. Hai lớp còn lại dành cho những giáo viên của các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Ngọc Bích- Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2016 cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong toàn ngành, đồng thời đề nghị các đồng chí tham dự các lớp bồi dưỡng trên tinh thần nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung được quán triệt làm cơ sở để viết thu hoạch vào cuối đợt bồi dưỡng đạt chất lượng.
Trong 6 ngày, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn huyện được nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) và thông tin những vấn đề mang tính thời sự nổi bật của đất nước, của tỉnh và của huyện trong thời gian gần đây. Những nội dung trên do các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy trực tiếp truyền đạt.
Trương Thị Trúc Hà-Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275