CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Khoa học - công nghệ > UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính năm 2016

Ngày đăng bài: 07/04/2016
Chiều ngày 06/4/2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính năm 2016. Đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự tại đầu cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin huyện; thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan  và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

DSC_0014-(1).JPG

Theo Báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho toàn bộ 38 cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh và huyện (bao gồm: 21/21 đơn vị cấp Sở/ngành và 17/17 đơn vị cấp huyện), một số đơn vị thực hiện xử lý văn bản và điều hành hoàn toàn qua mạng (trừ các văn bản, tài liệu mật).
17/17 UBND cấp huyện và 16/18 đơn vị cấp Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh đã được triển khai mô hình "Một cửa điện tử liên thông" (Thanh tra tỉnh và Ban Dân tộc không triển khai do thủ tục hành chính ít), hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Hơn 50 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và đơn vị trực thuộc khác trên địa bàn tỉnh đã đăng ký sử dụng, thực hiện việc trao đổi thông tin, tài liệu bằng hộp thư điện tử công vụ của tỉnh và hơn 6.200 cán bộ, công chức, viên chức đã được tạo lập hộp thư điện tử; tỷ lệ các bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử cho công việc đạt tỷ lệ khoảng 50%. Đến nay, các giấy mời họp, tài liệu lấy ý kiến, các bản dự thảo và một số văn bản thông thường đã được UBND tỉnh và các Sở, ngành gửi hoàn toàn qua hệ thống thư điện tử công vụ. Hệ thống hoạt động ổn định, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức của các địa phương, đơn vị sử dụng thư điện tử công cộng (Gmail, Yahoo…) trong  trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước.
Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hoạt động hiệu quả, kết nối từ UBND tỉnh đến UBND các huyện, thị xã, thành phố với tần suất sử dụng ngày càng tăng…

DSC_0013-(3).JPG

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành nhấn mạnh lợi ích của việc ứng dụng công thệ thông tin trong hoạt động hành chính là rất lớn, giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc và tiết kiệm rất nhiều chi phhí... Do đó đồng chí yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc kết nối Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đến các xã, thị trấn và hoàn thành trước ngày 01/7/2016 đảm bảo văn bản điện tử được liên thông 4 cấp (từ cấp xã đến chính phủ), đồng thời Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về vấn đề này; Sở Thông tin và truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và tổ chức tập huấn, đào tạo sử dụng cho các đơn vị; tham mưu UBND tỉnh thiết lập kênh thông tin để tiếp nhận ý kiến đánh giá, phản hồi của người dân đối với các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã trong việc giải quyết hồ sơ hành chính. Đẩy mạnh việc triển khai các dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân và doanh nghiệp; tăng cường cung cấp các thông tin về kế hoạch, quy hoạch, dự án đầu tư lên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị... 
Trọng Tín - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275