CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy

Ngày đăng bài: 13/12/2019
Sáng ngày 13/12/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 17 huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Đức Hoàng, đồng chí Đỗ Tiến Đông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại đầu cầu UBND huyện có đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương.​
76706706_2234873620139255_74995222819373056_n-(1).jpg

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã quán trie63t, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp do Nghị quyết số 02-NQ/TU đề ra. Đến nay, sau hơn 03 năm thực hiện, các mục tiêu của Nghị quyết cơ bản đã đạt được; công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai đã có những bước chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi đơn giản hơn, cải thiện một bước quan trọng trong mối quan hệ giữa nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã dần đi vào nề nếp; quy trình, thủ tục, thời gian, phí và lệ phí được công khai, hạn chế việc phải chờ hoặc đi lại nhiều lần. Tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà của một bộ phận công chức được đẩy lùi; kỷ luật, kỷ cường hành chính được tăng cường. môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh ngày càng được nâng cao, đã và đang tạo được lòng tin đối với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cơ quan, địa phương chưa thực hiện kịp thời việc cập nhập, thống kê trình công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận một cửa của một số ngành, địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế đề ra; một số hệ thống trong ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh hiệu quả sử dụng còn hạn chế; chất lượng, hiệu quà của các dự án đầu tư thu hút còn chưa cao; một số ngành, địa phương chưa quan tâm đến công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư …..
Tại Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận các khó khăn, tồn tại củng như đề ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai trong thời gian đến.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các sơ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh tại các sở, ngành, địa phương trong thời gian đến góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy trên địa bàn toàn tỉnh.
                                                                            Đăng Khoa
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275