CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện họp thường kỳ tháng 5 năm 2019

UBND huyện họp thường kỳ tháng 5 năm 2019

Ngày đăng bài: 08/05/2019
Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2019, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 5 năm 2019 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2019. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đinh Kíp - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí đại diện UBMTTQVN, các đoàn thể huyện, các ban HĐND huyện và thành viên UBND huyện.
Hop-thanh-vien-UB-thang-5.jpg

Theo Báo cáo của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội huyện tháng 4 năm 2019 tiếp tục ổn định; kết thúc vụ đông xuân 2018-2019 toàn huyện đã gieo trồng được 6.865,8 ha cây trồng các loại, đạt 96,58% kế hoạch. Đàn gia súc, gia  cầm sinh trưởng, phát triển bình thường, dịch bệnh chưa xảy ra trên cây trồng, vật nuôi. Hoàn thành việc lập các thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng, chọn đơn vị đủ năng lực để triển khai các công trình theo kế hoạch năm 2019. Tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện tốt công tác thu chi ngân sách nhà nước, tính đến ngày 30/4/2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 6.710,81 triệu đồng, đạt 29,30%KH; phần huyện thu hưởng là 6.227,69 triệu đồng, đạt 29,68 KH. Lĩnh vực giáo dục tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Tổ chức Hội thi văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019; Hội thi võ cổ truyền liên tỉnh miền Trung – Tây Nguyên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được, còn nhiều khó khăn, tồn tại: Diện tích vụ đông xuân không đạt kế hoạch đề ra, do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn đã làm 156,64 ha cây trồng các loại bị thiệt hại. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công các công trình, dự án, nhất là công trình Hồ chứa nước Tầu Dầu 2 còn chậm. Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa thực hiện được các điểm nổi bật để tạo phong trào trong toàn huyện. Nhận thức của người đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp dẫn đến việc gây mất an ninh nông thôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua. Tai nạn giao thông có chiều hướng tăng…
Tại cuộc họp các đại biểu tập trung bàn biện pháp khắc phục các khó khăn, tồn tại và đưa ra giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như sau: Tập trung hướng dẫn nhân dân thu hoạch các loại cây trồng vụ đông xuân, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ mùa; tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công các công trình, quy hoạch các khu dân cư; triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2019. Tổ chức rà soát, định giá các lô đất để tổ chức đấu giá. Chỉ đạo các trường tổ chức tốt kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ II, tổng kết năm học 2018-2019, chuẩn bị nhân sự cho năm học tới. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẳn sàng chiến đấu; tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông...
                                   Lệ Thanh - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275