CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục thuộc huyện

UBND huyện chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục thuộc huyện

Ngày đăng bài: 12/10/2017
Ngày 12/10/2017, UBND huyện ban hành Công văn số 958/UBND-VP về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.
Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường học thực hiện nghiêm về mức thu học phí, về đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh năm học 2017-2018 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai và các văn bản có liên quan.
Đối với những khoản thu để mua quần áo đồng phục, đồ dùng học tập; những khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh... các trường cần thỏa thuận, thống nhất với phụ huynh học sinh. Đồng thời, các trường học phải tổ chức thu, quản lý và thông báo dự toán sử dụng, công khai quyết toán các khoản thu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; không được thu các khoản ngoài quy định của nhà nước hoặc vận động các khoản đóng góp theo hình thức bình quân trên đầu học sinh; không tùy tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện. Đối với bảo hiểm học sinh, cần giải thích rõ nội dung và tính chất tự nguyện để phụ huynh không hiểu lầm đối với các loại hình bảo hiểm thương mại khác.
Đối với mức thu phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: do cuộc họp đầu năm học của cha mẹ học sinh quyết định; không sử dụng để hỗ trợ các hoạt động dạy học, khen thưởng, hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Việc chi tiêu phải được lập kế hoạch chi tiết và được thông qua trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học và công khai kết quả sử dụng tại cuộc họp cuối học kỳ, cuối năm học...
         Lệ Thanh - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275