CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

UBND huyện đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Ngày đăng bài: 23/02/2016
Thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ngày 22/02/2016 Ủy ban nhân dân huyện ký văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như:

1. Quán triệt công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao, đặc biệt là những công việc còn tồn đọng hoặc chậm tiến độ do nghỉ Tết; không tổ chức tham quan, liên hoan lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các địa phương tập trung hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh tiến độ sản xuất vụ đông xuân, thu hoạch mía, mỳ; thực hiện các biện pháp để phòng chống hạn, chống cháy rừng, cháy mía có hiệu quả; chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu UBND huyện chỉ đạo, điều hành dự toán thu, chi ngân sách và tài sản công đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách ở tất cả các ngành, các cấp.
4. Phòng Y tế: Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở người, chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ động nắm tình hình đời sống nhân dân trong mùa giáp hạt để có biện pháp cứu trợ kịp thời; thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách cho các đối tượng được thụ hưởng.
6. Công an huyện: Tăng cường công tác đấu tranh, truy quét các loại tội phạm, chú trọng các địa bàn trọng điểm nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
7. Ban Chỉ huy quân sự huyện: Tăng cường công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình để có biện pháp xử lý các tình huống liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.
8. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới; động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của huyện.
                                      Lệ Thanh - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275