CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > UBND huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp và công tác Phổ biến giáo dục pháp lu

UBND huyện Đak Pơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp và công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016

Ngày đăng bài: 12/03/2016
Sáng ngày 11/3/2016, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp và công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Mai- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó CT UBND huyện chủ trì Hội nghị; các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; đại diện Lãnh đạo các đoàn thể, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện; các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện; Báo cáo viên pháp luật của huyện; Chủ tịch (Phó Chủ tịch), Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã, thị trấn; Các cá nhân, tập thể tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015.

11101962_1677668079155462_907219267_n.jpg

Trong năm 2015, UBND huyện ban hành 02 Quyết định quy phạm pháp luật (QPPL); tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào 03 dự án luật và 01 dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh (quy định mức trần thù lao công chứng); Góp ý 04 dự thảo văn bản QPPL; thẩm định 08 dự thảo văn bản QPPL của UBND huyện; rà soát 02 đợt văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện ban hành;
Xây dựng 05 Kế hoạch về công tác PBGDPL; kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật. 07/08 xã, thị trấn đã thực hiện kiện toàn đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; Phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ Tuyên truyền viên cấp xã; Tiếp nhận, cấp phát 3.546 tài liệu, tờ rơi, băng đĩa tuyên truyền pháp luật do Sở Tư pháp, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh phát hành đến các cơ quan, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện; Tiếp nhận, thụ lý, giải quyết kịp thời 148 yêu cầu của công dân về TTHC lĩnh vực hộ tịch; UBND xã, thị trấn đã tiếp nhận, thụ lý, giải quyết 2.072 trường hợp về TTHC lĩnh vực hộ tịch.
Tại Hội nghị, ngoài việc đánh giá những kết quả đã đạt được, các đại biểu còn tham gia góp ý, thảo luận, nêu lên những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian đến.
Kết luận tại Hội nghị, Đồng chí Huỳnh Văn Hơn nhấn mạnh: Trong năm 2016 và những năm đến cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra văn bản QPPL, tổ chức rà soát văn bản QPPLL do HĐND, UBND huyện ban hành; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên; tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật nhu cầu của công dân về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

12825453_1677668045822132_1459331777_n.jpg

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hơn đã trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 09 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015. 
 
Thu Sang- Văn phòng HĐND và UBND huyệnCơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275