CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Tổ chức Kỳ họp Thứ Tư HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ chức Kỳ họp Thứ Tư HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 22/12/2017
Sáng ngày 20/12/2017, tại Hội trường huyện Đak Pơ, HĐND huyện đã khai mạc Kỳ họp thứ Tư khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 20/12/2017 đến ngày 21/12/2017.
DSC_0042.JPG

Các đồng chí: Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Kíp - Phó Chỉ tịch HĐND huyện, đồng chủ trì Kỳ họp.
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trường Trung Tuyến - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Đak Pơ thông báo kết quả Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa XI, thông báo nội dung trả lời của UBND tỉnh đối các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đak Pơ tại Kỳ họp thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XI.
Các đại biểu tham gia Kỳ họp đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, chất vấn các Báo cáo, tài liệu trình kỳ họp, trong đó tập trung thảo luận nhiều vấn đề nóng đang được cử tri quan tâm và được các cơ quan chuyên môn giải trình như: hụt thu ngân sách, nợ đọng và thu hồi nợ đọng thuế; định hướng và đầu ra trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; ô nhiễm môi trường và giải pháp khắc phục, xử lý rác thải và trách nhiệm của công ty thu gom xử lý rác thải; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; tình trạng chậm trễ và trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa hiện đại huyện; việc chậm thực hiện các kiến nghị theo Kết luận Thanh tra…
Kỳ họp đã biểu quyết và thông qua 11 Nghị quyết sẽ áp dụng trong năm 2018, gồm: Nghị quyết về tổ chức các Kỳ họp thường lệ của HĐND huyện khóa III năm 2018; Nghị quyết về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018; Nghị quyết về hỗ trợ xây dựng cánh đồng kỹ thuật; Nghị quyết về việc sử dụng kết dư ngân sách cấp huyện năm 2016 để bù đắp số giảm thu cân đối ngân sách cấp huyện năm 2017; Nghị quyết về phê duyệt nâng mức hỗ trợ sữa chữa đường nội đồng; Nghị quyết về việc bãi bỏ quy định mức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở thôn, nhà rông ở làng trên địa bàn huyện Đak Pơ…
DSC_0045.JPG

Bế mạc Kỳ họp đồng chí Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện đã tập trung trí tuệ, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị có giá trị, làm cơ sở cho HĐND huyện thảo luận và biểu quyết, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Đồng thời đồng chí cũng đặt ra 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới mà chính quyền các cấp, các ban ngành, địa phương cần thực hiện, đó là: Rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra để có giải pháp tổ chức thực hiện đạt kế hoạch đề ra cho năm 2017, qua đó định hướng phát triển KT-XH năm 2018 phù hợp với điều kiện thực tế. Tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng; triển khai phương án phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm; chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017-2018. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách hoàn thành kế hoạch đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác lâm sản, khoáng sản trên địa bàn. Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo...
Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.
 Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275