CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đak Pơ

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 27/12/2017

Thực hiện hợp phần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017, từ ngày 12 đến ngày 21-12, Phòng Dân tộc huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trạm Khuyến nông), cùng UBND các xã Ya Hội, An Thành, Yang Bắc, Phú An và Thị trấn Đak Pơ  tổ chức 06 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cho 285 cán bộ thôn, làng đặc biệt khó khăn thụ hưởng Chương trình 135 trên địa bàn huyện.


tap-huan-135-2.jpg

Trong thời gian tập huấn, các học viên được các báo cáo viên truyền đạt 6 chuyên đề chính, cụ thể như sau:
Chuyên đề 1: Công tác vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135.
Chuyên đề 2: Thưc hiện quy trình giám sát đối với Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.
Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.
Chuyên đề 4: Nâng cao năng lực cho cộng đồng, người dân xã/thôn, làng 135 phát triển sản xuất.
Chuyên đề 5: Xây dựng và vận hành tổ, nhóm tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất.
Chuyên đề 6: Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; tình hình thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội huyện Đak Pơ trong những năm qua.
Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng điều hành cho cán bộ thôn, làng đặc biệt khó khăn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện Chương trình 135, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Những năm qua, việc thực hiện Chương trình 135 đã làm cho đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện giúp đồng bào có điều kiện vươn lên thoát nghèo góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn. Vì vậy, để thực hiện tốt Chương trình 135 thì việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.


tap-huan-135-1.jpg

tap-huan-135-3.jpg

Qua buổi tập huấn, các học viên đã nắm vững mục tiêu, đối tượng, định mức, chế độ, cơ chế thực hiện các chính sách thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020, từ đó tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân thực hiện. Đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo các chính sách đến với người dân đạt hiệu quả cao nhất.
Bế Thị Lãnh - Phòng Dân tộc


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275