CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Sơ kết tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018

Sơ kết tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng bài: 03/08/2018
Sáng ngày 02/8/2018 tại Hội trường Huyện ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
20180802_081024.jpg

Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Mai – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện và đồng chí Phan Ngọc Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện kiêm Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện.
Tại Hội nghị đã có 7 ý kiến thảo luận, chủ yếu tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Từ đó, đề ra những biện pháp, giải pháp phù hợp để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, khó khăn và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian đến một cách có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Mai yêu cầu Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ huyện, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện cơ chế thông tin, báo cáo kịp thời; đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định… về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện; tăng cường triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các quy định, quy trình; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với thực tiễn của địa phương; tăng cường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217 – 218 của Bộ Chính trị, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân, tạo cơ chế để người dân có quyền được thông tin, được bàn bạc những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân; tập trung giải quyết triệt để, kịp thời, hiệu quả những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân…
Trương Thị Trúc Hà - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275