CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Sơ kết Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đak

Sơ kết Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đak Pơ đến năm 2020

Ngày đăng bài: 04/08/2018
Sáng ngày 03/8/2018 tại Hội trường huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đak Pơ đến năm 2020, nhằm đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua, đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới. Các đồng chí: Ngô Khắc Ngọc – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Trường – Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.
IMG_0677.JPG

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được triển khai quyết liệt, đồng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ, tích cực hưởng ứng chung tay xây dựng nông thôn mới của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Vì vậy, việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng và trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đến nay, toàn huyện có 4/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Hà Tam, Tân An, Cư An, Phú An). Toàn huyện đã huy động tổng nguồn vốn đầu tư của Chương trình là 249.312,73 triệu đồng, trong đó: vốn đầu tư trực tiếp từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương: 43.256,8 triệu đồng, của địa phương: 6.482,20 triệu đồng; vốn lồng ghép từ các Chương trình: 176.530,64 triệu đồng, vốn Doanh nghiệp đầu tư: 801 triệu đồng; vốn nhân dân đóng góp: 22.242,09 triệu đồng.
Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá các tiêu chí theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì các xã được công nhận đạt chuẩn nêu trên vẫn còn thiếu một số tiêu chí theo yêu cầu, cụ thể như: xã Hà Tam đạt 15/19 tiêu chí; xã Tân An đạt 16/19 tiêu chí; xã Cư An đạt 14/19 tiêu chí; xã Phú An đạt 15/19 tiêu chí. Các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới vẫn đang thực hiện và đạt số tiêu chí cụ thể như: xã An Thành đạt 11/19 tiêu chí; xã Yang Bắc đạt 10/19 tiêu chí; xã Ya Hội đạt 09/19 tiêu chí.

IMG_0669.JPG

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Khắc Ngọc đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp; sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh: để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 và phấn đấu đến năm 2020 huyện Đak Pơ đạt chuẩn nông thôn mới, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nguồn vốn thực hiện các nội dung của chương trình; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo ổn định, an ninh nông thôn để phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung thực hiện tốt các giải pháp phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm từ người dân, thực hiện tốt công tác môi trường, duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa ở nông thôn, tạo điều kiện cho người dân được thụ hưởng nhiều hơn từ thành quả nông thôn mới mang lại...
 
Trương Thị Trúc Hà-Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275