CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Lễ phát động “Đak Pơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2018-2020

Lễ phát động “Đak Pơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng bài: 13/04/2018
Chiều ngày 12/4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện long trọng tổ chức Lễ phát động “Đak Pơ chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện. Dự Lế phát động có đồng chí Lê Thị Thanh Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Thủ trưởng các đơn vị quân đội trên địa bàn; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, UBMTTQ, Trưởng các thôn, làng thuộc UBND các xã, thị trấn và đại diện các hộ nông dân tiêu biểu trên địa bàn.
phat-dong-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua “Đak Pơ chung sức xây dựng nông thôn mới”

Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã được triển khai sâu rộng và tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong toàn thể hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, phát huy được vai trò của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; các cơ chế, chính sách trong xây dựng nông thôn mới đã phát huy được hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, được người dân đồng tình ủng hộ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải thiện đáng kể, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn; các hình thức tổ chức sản xuất, các mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Đến cuối năm 2017, toàn huyện có 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 1; 3 xã: An Thành, Yang Bắc, Ya Hội có số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới từ 9 đến 11 tiêu chí. Nhân dân và cán bộ huyện Đak Pơ đã được Chính phủ tặng Cờ thi đua, 02 đơn vị cấp xã là Tân An và Hà Tam được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với tổng số tiền thưởng là 12 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi trên địa bàn huyện.
 Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã thực hiện các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Đak Pơ đạt chuẩn nông thôn mới…Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua "Đak Pơ chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2018 – 2020. Trong đó đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và kêu gọi các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn cùng nhân dân trong toàn huyện thực hiện tốt các nhóm giải pháp, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng, toàn diện về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Thi đua phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện; Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn; Thi đua xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn…
 
phat-dong-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-2.jpg
Ký kết giao ước thi đua giữa các xã và Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện
 
Tại buổi lễ, đại diện 07 xã (gồm các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2018-2020) và Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã tiến hành ký kết giao ước thi đua.
Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 03 tập thể, 03 hộ gia đình và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018./.
Nguyễn Thị Ngọc Huyền – Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275