CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Kỳ họp thứ Tám (bất thường) - HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ Tám (bất thường) - HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng bài: 06/06/2019
Sáng ngày 05/6/2019, tại Hội trường Huyện ủy Đak Pơ, HĐND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Tám (bất thường) để xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND huyện và thực hiện một số nội dung về công tác nhân sự.
Tham dự Kỳ họp có 27/30 đại biểu HĐND huyện khóa III; các đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo UBND; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ.

ky-hop-thu-8-bat-thuong.jpg

Kỳ họp xem xét nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện, và đã thảo luận, biểu quyết và thông qua 05 Nghị quyết sẽ áp dụng trong năm 2019, gồm: Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Kỳ Trọng; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện Đak Pơ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Pơ; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện.
Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện đã tập trung trí tuệ, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị có giá trị, làm cơ sở cho HĐND huyện thảo luận và biểu quyết, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Đồng thời đồng chí đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua, đề cao trách nhiệm, nhanh chóng triển khai các Nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất. Đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua.
Lan Hương - Văn phòng. HĐND và UBND huyện 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275