CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng bài: 19/12/2018
Sáng ngày 18/12/2018, tại Hội trường huyện Đak Pơ, HĐND huyện đã khai mạc Kỳ họp thứ Bảy khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 18/12/2018 đến ngày 19/12/2018. Tham dự Kỳ họp có 29/30 đại biểu HĐND huyện khóa III.
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trường Trung Tuyến - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Đak Pơ thông báo kết quả Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XI, thông báo nội dung trả lời của UBND tỉnh đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đak Pơ tại Kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XI.

Ky-hop-thu-Bay-(1).JPG

Kỳ họp tiến hành miễn nhiệm ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; đồng thời tại Kỳ họp các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, chất vấn các Báo cáo, tài liệu trình kỳ họp, trong đó tập trung thảo luận nhiều vấn đề nóng đang được cử tri quan tâm và được các cơ quan chuyên môn giải trình như: Công tác trồng rừng; định hướng và đầu ra trong sản xuất nông nghiệp; triển khai cánh đồng lớn và việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; vấn đề xây dựng thương hiệu rau an toàn; công tác xây dựng nông thôn mới; vấn đề ô nhiễm môi trường và giải pháp khắc phục, xử lý rác thải; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; vấn đề xử lý đối với những sai phạm trong khai thác khoáng sản trái phép; phát rừng và lấn chiếm rừng làm nương rẫy; vấn đề biệt phái, luân chuyển, điều động giáo viên; công tác giảm nghèo bền vững; công tác cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa huyện…
Kỳ họp xem xét nhiều báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, UBND huyện trình và đã biểu quyết và thông qua 10 Nghị quyết sẽ áp dụng trong năm 2019.

Bế mạc Kỳ họp đồng chí Ngô Khắc Ngọc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện khóa III đã tập trung trí tuệ, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị có giá trị, làm cơ sở cho HĐND huyện thảo luận và biểu quyết, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của địa phương. Đồng thời đồng chí cũng đặt ra 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian sắp tới mà chính quyền các cấp, các ban ngành, địa phương, đó là: Rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra để có giải pháp tổ chức thực hiện đạt kế hoạch đề ra cho năm 2019, trên cơ sở đó có định hướng phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế. Tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại cho các cây trồng; triển khai phương án phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm; chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách hoàn thành kế hoạch đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác khoảng sản trên địa bàn. Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275