CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại huy

Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 04/10/2017
Chiều ngày 03/10/2017, đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cùng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) huyện Đak Pơ.
kiem-tra-NMT.jpg

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Huỳnh Văn Hơn - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2017 huyện đã cấp 4.277 thẻ BHYT cho hộ nghèo, giải quyết hồ sơ vay vốn hộ nghèo cho 1.692 trường hợp với tổng dư nợ là 43.980 triệu đồng; giải ngân vốn vay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 15 hộ theo quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg với tổng số tiền là 375 triệu đồng; các chính sách bảo trợ xã hội khác trên địa bàn huyện được thực hiện đầy đủ theo quy định. Huyện đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017. Hiện nay, các xã, thị trấn đã đồng loạt triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện; ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, phân công thành viên phụ trách địa bàn nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch giảm nghèo năm 2017.
Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã có 04 xã được công nhận là xã: Hà Tam, Tân An, Cư An và Phú An. Các xã còn lại đều đạt từ 7 tiêu chí trở lên. Tuy nhiên, hiện nay thực hiện theo Quyết định 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, qua rà soát lại ở các địa phương, các tiêu chí nông thôn mới trước đây đạt thì nay lại không đạt như: Thu nhập, hộ nghèo… đây là vấn đề khó khăn lớn của huyện, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực đầu tư từ cấp trên, tạo điều kiện thuận lợi để huyện thực hiện đạt các tiêu chí về nông thôn mới. Về phía huyện, vẫn đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã tổ chức rà soát lại từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch, đề ra phương án cụ thể, trên cơ sở đó sẽ tính toán đến nguồn lực để giúp đỡ địa phương thực hiện tốt chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.
Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại 03 xã: An Thành, Yang Bắc và Ya Hội từ ngày 02 - 03/10/2017, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp chính quyền huyện Đak Pơ trong việc thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chương trình 135 trên địa bàn huyện còn chậm. Vì vậy, trong thời gian tới huyện cần tập trung chỉ đạo phòng Dân tộc và UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135, tích cực vận động hộ nghèo tham gia vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg; tiếp tục quan tâm đến công tác định canh, định cư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung chỉ đạo, tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2017 đảm bảo chính xác, đúng quy trình, công khai, minh bạch, tránh bỏ sót các đối tượng. Riêng chương trình MTQG về  nông thôn mới, huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và có phương án hỗ trợ nguồn lực thực hiện; thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách an sinh xã hội và đạt huyện nông thôn mới trong thời gian tới.
                                                Phúc Ân – Phòng LĐTB&XH huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275