CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Khối thi đua các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp huyện tổng kết công tác thi đua năm 2018 và k

Khối thi đua các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp huyện tổng kết công tác thi đua năm 2018 và ký kết thi đua năm 2019

Ngày đăng bài: 10/01/2019
Chiều ngày 09/01/2019, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, Khối thi đua các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp huyện (Khối thi đua huyện) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Các đồng chí: Huỳnh Ngọc Hanh - Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, Trưởng khối thi đua năm 2018, Nguyễn Công Chánh - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng khối thi đua năm 2019, đồng chủ trì hội nghị.
tong-ket-thi-dua.jpg

Năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND huyện và Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Khối thi đua ngày càng được nâng cao; các cơ quan là thành viên Khối thi đua đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các mặt công tác, thông qua các tiêu chí thi đua của Khối, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa từng nội dung thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn; kết quả hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu của từng ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thủ trưởng các cơ quan quan tâm chỉ đạo triển khai tốt công tác chuyên môn và thi đua, khen thưởng; cấp ủy, các tổ chức đoàn thể đều nâng cao vai trò, quan tâm phát động, hưởng ứng các hoạt động, phong trào thi đua. Kết quả khen thưởng năm 2018 của Khối đạt được: Có 01 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 17 chị bộ đạt trong sạch, vững mạnh; 14/18 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “ đơn vị văn hóa” hoặc giữ vững danh hiệu “ đơn vị văn hóa”; các cơ quan, đơn vị đều được công nhận cơ quan “an toàn về an ninh trật tự”; tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, hội thi, hội thao; kết quả có nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích cao và được khen thưởng…
Tại Hội nghị, Trưởng khối thi đua năm 2019 đã thông qua dự thảo Quy chế phối hợp và kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua của Khối trong năm 2019; bản ký kết giao ước thi đua năm 2019....
Hội nghị đã tiến hành suy tôn 01 đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2018, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện); đề nghị Chủ tịch tặng Giấy khen cho 05 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018 (Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện).
Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo của 18 cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của huyện thống nhất và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019 và thống nhất bầu cơ quan Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện là Phó Trưởng khối thi đua huyện năm 2019.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275